Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Teren szkoły wraz z budynkiem oraz jego wyposażeniem stanowi

 

własność Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Szkoła mieści się w trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym,

 

wolnostojącym budynku połączonym łącznikiem z salą gimnastyczną.

 

Szkoła posiada nowo wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe

 

oraz plac zabaw wraz z dużym terenem zielonym.

 

 

Teren szkoły:

– działka ewidencyjna nr 5 w obrębie 2-07-12 o powierzchni 11794 m2

 

 

Budynek:

- powierzchnia użytkowa budynku – 3080,95 m2

 

 

- kubatura budynku – 28660 m3

 

 

 

Wartość całego majątku na dzień 31.12.2012 r. - 2.958.732,13 zł

 

 

 


Wprowadził BZMW/ext.ADobrzynska 2012-11-07
Aktualizujący bzmw/ext.adobrzynska 2012-11-07
Zatwierdzający bzmw/ext.ikrupinska 2012-11-07
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-08
Wersja standardowa