Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Teren szkoły wraz z budynkiem oraz jego wyposażeniem stanowi
 
własność Miasta Stołecznego Warszawy.
 
Szkoła mieści się w trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym,
 
wolnostojącym budynku połączonym łącznikiem z salą gimnastyczną.
 
Szkoła posiada nowo wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe
 
oraz plac zabaw wraz z dużym terenem zielonym.
 
 
Teren szkoły:
– działka ewidencyjna nr 5 w obrębie 2-07-12 o powierzchni 11794 m2
 
 
Budynek:
- powierzchnia użytkowa budynku – 3080,95 m2
 
 
- kubatura budynku – 28660 m3
 
 
 
Wartość całego majątku na dzień 31.12.2012 r. - 2.958.732,13 zł
 
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa