Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch" > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

  Drukuj
 
 W Szkole Podstawowej Nr 87 im.7 PP AK „Garłuch” w Warszawie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

Rejestry:

1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły

2. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

3. Rejestr umów najmu

4. Rejestr skarg i wniosków

5.Rejestr zaświadczeń akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły na stopień nauczyciela kontraktowego

6. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

7. Rejestr wydanych legitymacji służbowych

8. Rejestr wydanych kart rowerowych

9. Rejestr wypadków szkolnych

10. Rejestr pism wpływających i wychodzących


Ewidencje:

1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

2. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

3. Ewidencja imienna wydanych świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach sprawdzianu klas szóstych

4. Księga ewidencji dzieci

5. Księga uczniów

6. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

7. Książka kontroli


Informacje zawarte w prowadzonych przez szkołę rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny wniosek w godzinach pracy placówki, zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) podlegającymi ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Szkoła wydaje świadectwa, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624). Ponadto na wniosek rodziców ucznia lub absolwenta szkoła może wydać zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.ADobrzynska 08-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.adobrzynska 08-11-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.ikrupinska 08-11-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-11-2012
Liczba odwiedzin: 1470