Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zakres działania

Szkoła jest placówką publiczną.

Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

- szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów

- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.


Wprowadził BZMW/ext.ADobrzynska 2011-12-22
Aktualizujący bzmw/ext.adobrzynska 2012-11-07
Zatwierdzający bzmw/ext.ikrupinska 2012-11-07
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-08
Wersja standardowa