Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Organy szkoły

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

4. Samorząd Uczniowski

 

Kompetencje organu szkoły znajdują się w Statucie Szkoły.


Wprowadził BZMW/ext.ADobrzynska 2012-11-07
Aktualizujący bzmw/ext.adobrzynska 2012-11-08
Zatwierdzający bzmw/ext.ikrupinska 2012-11-08
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-09
Wersja standardowa