Kanał Wyżej
Organy szkoły

1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski
 
Kompetencje organu szkoły znajdują się w Statucie Szkoły.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Organy szkoły

Wersja standardowa